BILLIJKHEID

Vertrouwen. Bemiddeling. Arbitrage.

Wederzijds vertrouwen is van het allergrootste belang in de diamanthandel. Onze leden leven de statuten en regels van de organisatie na.

KLUIZEN

Volledige gemoedsrust en vertrouwelijkheid
Ons gebouw is uitgerust met een speciaal gebouwde kluizenruimte. ‘State of the art’ beveiliging én 24 uurs bewaking.

KANTOREN TE HUUR

Kantoren van verschillende oppervlaktes
Op zoek naar een kantoorruimte in de Antwerpse diamantwijk? De Diamantbeurs is uw beste keuze voor het vinden van een snelle en betaalbare oplossing!

REPUTATIE

Wereldwijde erkenning van hoge ethiek
Het lidmaatschap van een organisatie met zeer hoog aanzien in de wereldwijde diamanthandel, ondersteunt uw reputatie en boost uw business.

VEILIGHEID

Wij bieden een veilige bedrijfsomgeving
We doen al wat mogelijk is om een prettige zakensfeer te bestendigen, terwijl we tegelijk onze leden, in één van de veiligste gebouwen van de diamantwijk, beschermen.

MARKTVRAAG

Exclusieve toegang tot reële vraag naar diamant
Een afgeschermd gedeelte van deze website, exclusief toegankelijk voor onze leden, geeft u directe toegang tot reële vraag naar stenen. Een sterk voordeel in uw zakelijke ontwikkeling.

EXCLUSIEVE TRADE EVENTS

Woon onze belangrijke, informatieve events bij

Als lid van de Diamantbeurs geniet u het exclusieve recht om deel uit te maken talrijke evenementen. Op onze eigen beursvloer en/of elders.

INTERNATIONAL ACCESS

Directe toegang tot WFSB geaffilieerde beurzen

Leden van de Antwerpse Diamantbeurs hebben rechtstreeks toegang tot internationale beurzen, om er handel te drijven, alsook voor bemiddeling en arbitrage.

VOORAANSTAAND ZAKELIJK NETWERK

Ontmoet en leer andere professionals kennen

Netwerk en doe zaken met vooraanstaande diamantairs, makelaars en fabrikanten van sieraden.

VOORDELEN VAN HET LIDMAATSCHAP

Een lidmaatschap van de Antwerpse Diamantbeurs is een begeerd privilege dat aanzien verleent binnen de wereldwijde diamantgemeenschap.

Rechten en Voordelen voor Leden

 • Het recht om diamanten en sieraden te kopen en verkopen op de beursvloer van de Antwerpse Diamantbeurs, gelegen in het prestigieuze, geklasseerde gebouw aan de Pelikaanstraat 78 te Antwerpen.
 • De mogelijkheid een kantoor te huren in het beveiligde Antwerpse Beurs voor Diamanthandel gebouw.

 • De mogelijkheid een kluis te huren in de beveiligde kluizenzaal van de Beurs.

 • Koop en verkoop vlot diamanten aan leden van de Antwerpse Diamantbeurs; leden die alle gekend en gerespecteerd worden binnen de diamantbranche.
 • Netwerk met toonaangevende diamantairs, makelaars en fabrikanten van sieraden.
 • In geval van een zakelijk geschil met een ander lid, het recht én de plicht de zaak snel en kostenefficiënt op te lossen, langsom het bemiddeling- en arbitragesysteem van de 4 Antwerpse Diamantbeurzen.

 • Toegang tot informatie betreffende opschorting, uitzetting en andere disciplinaire sancties, alsook tot waarschuwingen aangaande activiteiten van diamanthandelaren of anderen, die een bedreiging zouden kunnen vormen.

 • Automatische aansluiting bij de World Federation of Diamond Bourses, met toegangsrecht tot elk van de 31 beurzen wereldwijd.

 • Antwerpse diamantbanken verzoeken steeds vaker van hun corporate klanten uit de diamantsector een lidmaatschap van de Antwerpse Beurs voor Diamanthandel.

Business development en educatieve programma’s

 • Gratis seminaries en voordrachten inzake de handel.
 • Gelegenheid om deel te nemen aan beurzen die in de Diamantbeurs plaatsvinden.
 • Gelegenheid om, met de Diamantbeurs, mee te doen aan internationale beurzen.

Faciliteiten Antwerpse Diamantbeurs

 • Gebruik van de beursvloer scanner; print- en kopieer faciliteiten, met hulp van gekwalificeerd personeel.
 • Beschikbaarheid van beursvloer computers voor persoonlijk gebruik.

 • Gratis Wi-Fi en het gebruik van de postdienst.
 • Mogelijkheid post te ontvangen op het postadres van de Antwerpse Beurs voor Diamanthandel.

 • Toegang tot de IdexOnline account van de Beurs.

 • Weegschalen en een officiële weegdienst.

 • Gebruik van een Sarin identificatie toestel voor diamant, met hulp van gekwalificeerd personeel.
 • Gebruik van de GIA DiamondCheck machine, met hulp van gekwalificeerd personeel.
 • Toegang tot het restaurant van de Antwerpse Diamantbeurs.
 • Toegang tot de leeszaal, waar u een grote selectie aan nationale en internationale kranten vindt.

 • Gebruik van de M-Screen synthetic en CVD test apparatuur.

Stemrecht voor aandeelhouders

 • Het recht om algemene vergaderingen van de Antwerpse Diamantbeurs bij te wonen.
 • Het recht te stemmen bij algemene vergaderingen en tijdens verkiezingen van de Antwerpse Diamantbeurs.
 • Het recht zich kandidaat te stellen bij verkiezingen voor de Raad van Bestuur van de Antwerpse Diamantbeurs.

Geschiedenis van de Antwerpse Diamantbeurs

Opgericht op 7 juni 1904, door Antwerpse diamantairs die hun diamanthandel wensen te verplaatsen vanuit café Petit Duc in de Pelikaanstraat, naar een veilige en gestructureerde plaats om er verder hun zaak te runnen. De Antwerpse Diamantbeurs heeft zo een eigen rijk, reeds 110 jaar durend,  hoofdstuk bijgedragen aan de 550 jaar geschiedenis van diamant in de stad.

Gelegen in een monumentaal pand, in een blok dat zich uitstrekt van de Pelikaanstraat tot aan de Hovenierstraat. De Beurs omvat o.m. een prachtige beurszaal, getuige van de eeuwenlange Antwerpse handel in ruwe en geslepen diamant, hoeksteen van de internationale diamanthandel.

diamondbourse-history

De Antwerpse diamanthandel weerspiegelt al 550 jaar de bewegingen van de handel, de handelaren en diamanten uit India, Brazilië, Afrika, Rusland en Canada. Het is ook een illustratie van de ontwikkelingen inzake het verzagen, het polijsten en de handel in diamant. Het Antwerpse diamant erfgoed en de expertise zijn bovendien ook verweven met de geschiedenis van de diamanthandel in New York, Israël, India, Rusland, Zuid-Afrika, de Democratische Republiek Congo, Angola en Botswana.

Van 1464 tot op heden, hebben diamanten hun geschiedenis opgetekend binnen de economische eb en vloed van de stad Antwerpen. Er zijn slechts weinig clusters ter wereld die een dergelijk verhaal kunnen vertellen; met nog steeds een omzet van 53 miljard US $ in 2013. Dankzij gebeurtenissen als het in opdracht van Napoleon herslijpen van stenen in Antwerpen, de initiatieven van De Beers om de diamanthandel in Antwerpen opnieuw van de grond te doen komen na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog , het aanspreken van burgemeesters en andere politieke leiders om in 1945 expert slijpers, die voor de nazi’s gevlucht waren naar Zuid-Amerika en New York, terug naar Antwerpen te brengen, is de Antwerpse diamanthandel een uniek historisch verslag van de geopolitiek, internationale handel, migratie en economie.

Geschillenbeslechting dankzij Arbitrage

De vlotte werking van de diamanthandel wordt mogelijk gemaakt door een multi-level geschillenregeling, beheerd door de Raad van Bestuur in samenhang met de Belgische Federatie van Diamantbeurzen, op basis van een intern reglement. Dit reglement en de procedures maken deel uit van het kader van de ruimere procedures en geschillenbeslechting onder de hoede van de Belgische Federatie van Diamantbeurzen. In geval van internationale geschillen, worden de statuten en het interne reglement van de World Federation of Diamond Bourses toegepast.

Geschillen die aan het secretariaat voorgelegd worden, worden wekelijks door verschillende bestuurders, die als bemiddelaars optreden, gehoord. Met behulp van hun ervaring als diamantairs en hun commercieel inzicht, trachten de bemiddelaars elk geschil naar tevredenheid van beide partijen op te lossen. Indien deze bemiddelingspoging mislukt, krijgen de partijen toelating over te gaan tot arbitrage, een volwaardige juridische procedure. Arbitrage vindt plaats onder de hoede van de Belgische Federatie van Diamantbeurzen. In beide gevallen, bemiddeling en arbitrage, blijkt deze procedure, beheerd door professionele diamantairs, doorgaans sneller, goedkoper en beter aangepast aan de sector-specifieke handelstradities, dan het procederen voor een rechtbank. Deze functie is een waardevolle dienstverlening naar de diamantmarkt toe.

World Federation of Diamond Bourses

world-federation-diamond-boursesDe Antwerpse Diamantbeurs is lid van de World Federation of Diamond Bourses. Het doel van deze organisatie is de belangen van de aangesloten beurzen en hun individuele leden te beschermen, en de minnelijke schikking of arbitrage van de geschillen tussen individuele leden van de aangesloten beurzen en/of tussen aangesloten beurzen te bevorderen.

De leden van de beurzen aangesloten bij de World Federation of Diamond Beurzen gaan de gelofte aan de tradities te handhaven, principes van wederzijds vertrouwen, respect en vriendschap die heersen onder de leden van de beurzen wereldwijd te bevorderen. Zij engageren zich te houden aan deze principes, alsook deze door te geven zodat zij altijd zullen dienen als basis in de zakelijke relaties tussen leden van de aangesloten beurzen wereldwijd.

LATEN WE SAMENWERKEN RICHTING VAN EEN BRILJANTE TOEKOMST

Het bijdragen van schoonheid, inspiratie en enthousiasme aan de wereld